Home tax filing

home tax filing

คำนวณ home tax filing ค่าธรรมเนียมและก็ภาษี

คำนวณ ยื่นภาษีบ้าน home tax filing ขายบ้านจำเป็นที่จะต้องเสียภาษีอากรอะไรบ้าง ค่าธรรมเนียมแล้วก็ภาษี ถือได้ว่าเป็นหนึ่งค่าใช้จ่ายหลักที่เกี่ยวกับการค้าขายบ้าน คอนโด Pool villas หัวหิน ที่ดินแล้วหลังจากนั้นก็อสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆแม้กระนั้นผู้บริโภคคนจำนวนไม่น้อยมักปล่อยปละละเลยสาระสำคัญในส่วนนี้ไป จนกระทั่งกลายเป็นข้างเสียเปรียบจากการเสียค่าใช้จ่ายมากจนเกินไป จนกระทั่งทำให้การค้าขายอสังหาฯ บ้าน คอนโด ขั้นตอน ยื่นภาษี ขาดทุนได้ข้างหลังเสียค่าบริการรวมถึงภาษีไปแล้ว

จุดสำคัญ

ราคาประเมินแล้วก็ราคาค้าขายเป็นราคาที่จะนำไปคำนวณค่าธรรมเนียมรวมทั้งภาษีค้าขายบ้าน คอนโด ที่ดิน ที่ผู้ขายรวมถึงผู้ซื้อจำเป็นจะต้องจ่าย เว้นเสียแต่ค่าธรรมเนียมและภาษีจัดจำหน่าย Pool Villa บ้าน คอนโด ที่ดินผู้ขายจำเป็นต้องเสีย ภาษีเงินได้หักในที่จ่าย โดยคิดจากราคาประเมินรวมทั้งปีที่ครอบครอง

วันนี้ DDproperty เชิญชวนคุณมาทำความเข้าใจว่าขายบ้านจะต้องเสียภาษีอากรอะไรบ้าง วิลล่าภูเก็ต รวมทั้งเรื่องค่าธรรมเนียมและก็ภาษีสำหรับในการค้าขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเกิดเหตุ

ราคาประเมินเป็น?

ราคาที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นราคากึ่งกลางของอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ POOL VILLA PHUKET เพื่อใช้เป็นมาตรฐานสำหรับในการคิดค่าธรรมเนียมแล้วหลังจากนั้นก็ภาษีจาการซื้อขายแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาประเมินใหม่ทั่วประเทศทุกๆ4 ปี ซึ่งราคาประเมินบางครั้งอาจจะสูงหรือน้อยกว่าราคาจำหน่ายจริงก็ได้ แต่ว่าโดยส่วนมากแล้วราคาประเมินจะต่ำกว่า

ราคาตามท้องตลาดหมายคือ?

ราคาที่ใช้เพื่อสำหรับในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันจริง Sale Villas Phuket (RU) ซึ่งจะสอดคล้องกับอุปสงค์รวมทั้งอุปทานของตลาดในแต่ละขณะ มีการปรับพฤติกรรมตามภาวการณ์ค่าครองชีพอยู่ตลอดเวลา ราคาตามท้องตลาดก็เลยมักสูงกว่าราคาประเมิน

home tax filing

ค่าใช้สอยเมื่อมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์

ขายบ้านจะต้องเสียภาษีอากรอะไรบ้าง ค่ายังชีพในการขายอสังหาริมทรัพย์ส่วนที่ผู้ขายจำเป็นที่จะต้องจ่าย ประกอบไปด้วย 4 รายการ อย่างเช่น ค่าธรรมเนียม ค่าอากร ภาษีเงินได้ และภาษีธุรกิจเฉพาะ PHUKET VILLA มาทำความรู้จักกันไปทีละส่วนกัน

1.ค่าธรรมเนียม 2%

สำหรับในการค้าขายอสังหาริมทรัพย์จำต้องเสียค่าบริการเมื่อใดก็ตามสมัครสมาชิกโอนกรรมสิทธิ์ในอัตรา 2% จากราคาประเมิน ซึ่งไม่มีข้อละเว้นหรือการผ่อนปรนใดๆแล้วก็เพื่อความเที่ยงตรงระหว่างผู้ซื้อแล้วก็คนขายมักนิยมแบ่งค่าธรรมเนียมส่วนนี้ให้แต่ละฝ่ายตั้งรับผิดประทับใจคนละครึ่งเป็น หมู่บ้านจัดสรรจังหวัดภูเก็ต Sale Villas Phuket (RU) คนซื้อค่าธรรมเนียมจ่าย 1% และก็คนขายจ่ายค่าธรรมเนียม 1% เท่าๆกันโดยให้เจาะจงในคำสัญญาจะซื้อจะขาย

2.ค่าอากร 0.5%

ค่าอากรแสตมป์ที่คนขายจำเป็นต้องเสียในกรรมวิธีการขึ้นทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ POOL VILLA PHUKET ตรองจากราคาประเมินและราคาตามท้องตลาดร่วมกันโดยเลือกใช้ราคาที่สูงกว่ามาคำนวณในอัตรา 0.5%

เท่าๆกับว่าคนขายจะเสียค่าอากรแสตมป์ 1 บาท ทุกๆ200 บาท PHUKET VILLA โดยคนขายจะเป็นข้างจ่ายฝ่ายเดียว และก็จะได้รับเว้นเสียแต่ค่าอากรต่อเมื่อจำเป็นต้องเสียภาษีอากรธุรกิจเฉพาะ

3.ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3%

ผู้ขายที่ครอบครองอสังหาริมทรัพย์เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 5 ปี RENT AND BUY VILLA PHUKET ควรต้องเสียภาษีอากรธุรกิจเฉพาะ ในอัตราร้อยละ 3.3 จากราคาประเมินหรือราคาท้องตลาดสังกัดว่าราคาใดสูงยิ่งกว่า

อย่างไรก็ตามมีการเว้นเสียแต่เก็บภาษีธุรกิจเฉพาะในเรื่องที่ผู้ขายครอบครองอสังหาฯ นานเกิน 5 ปี หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นเวลายาวนานกว่า 1 ปี ถูกเวนคืนบ้านหรือที่ดิน หรือเป็นอสังหาฯ buy villa phuket ที่ได้มาโดยมรดก

4.ภาษีรายได้หักในที่จ่าย

เมื่อมีการขายอสังหาริมทรัพย์จะนับเป็นรายได้แก่คนขาย ก็เลยจึงควรเอามาคำนวณเป็นรายได้พึงจะประเมินที่จะต้องคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักในที่จ่าย เพราะฉะนั้นรายการจ่ายในส่วนนี้ RENT AND BUY VILLA PHUKET คนขายก็เลยควรเป็นฝ่ายตั้งรับผิดชื่นชอบเองทั้งหมดทั้งปวง ภาษีเงินได้จะพินิจจากราคาประเมินรวมทั้งจำนวนปีที่ครอบครอง

จำนวนปีที่ครอบครองนั้นจะนับตามปีบัญชี โดยหนึ่งปีจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมกราคมไปกระทั่ง 31 เดือนธันวาคมของปีเดียวกัน การค้าด้านในปีเดียวกันนับเป็นการครอบครอง 1 ปี ขายวิลล่าภูเก็ต ถ้าหากถือครองตั้งแต่เดือนธันวาคมปีนี้ถึงมี.ค.ปีหน้าก็ให้นับเป็นครอบครอง 2 ปี

สามารถคำนวณรายได้โดยนำราคาประเมินคูณกับร้อยละของรายได้ที่เอามาคำนวณภาษีตามจำนวนปีที่ครอบครองตามอัตราที่แสดงในตารางจะได้จำนวนเงินที่ต้องนำไปคำนวณภาษีเงินได้ทั้งสิ้น ขายบ้านภูเก็ต จากนั้นเอามาหารด้วยจำนวนปีที่ครอบครองจะได้จำนวนเงินถึงที่กะไว้จึงควรนำไปคำนวณภาษีรายได้ที่จะจำต้องจ่ายต่อปี

home tax filing
ระยะเวลาถือครองเงินได้นำมาควรณภาษีอากร
1 ปี8
2 ปี16
3 ปี23
4 ปี29
5 ปี35
6 ปี40
7 ปี45
มากกว่า 8 ปี50

ยกตัวอย่าง ขายบ้านที่ครอบครองมาตั้งแต่ พ.ย. 2556 ถึงมกราคม 2559 บ้านและสวน โดยแพงประเมิน 4 ล้านบาท กรณีนี้ช่วงเวลาครองพอๆกับ 4 ปี

 • รายได้ทั้งผองที่จะต้องเอามาคำนวณภาษี = ราคาประเมิน (บาท) x ปริมาณร้อยละของรายได้ที่เอามาคำนวณภาษีในการถือสิทธิ์ 4 ปี (%)
 • รายได้ทั้งสิ้นที่จำเป็นต้องเอามาคำนวณภาษี = 4,000,000 x 29%
 • รายได้ทั้งผองที่จำเป็นต้องเอามาคำนวณภาษี = 1,160,000 บาท
 • จำนวนเงินเหมาะจำต้องนำไปคำนวณภาษีรายได้ที่จำต้องจ่ายต่อปี = รายได้ทั้งสิ้นที่จะต้องเอามาคำนวณภาษี (บาท) / ปริมาณปีถือสิทธิ์ (ปี)
 • จำนวนเงินพอดีจำต้องนำไปคำนวณภาษีรายได้ที่จำต้องจ่ายต่อปี = 1,160,000 / 4
 • จำนวนเงินถึงที่กะไว้จำต้องนำไปคำนวณภาษีรายได้ที่จำต้องจ่ายต่อปี = 290,000 บาท
 • นำจำนวนเงินพอดีจำเป็นต้องนำไปคำนวณภาษีรายได้ที่จำต้องจ่ายต่อปีมาคำนวณภาษีหักในที่จ่ายต่อปีตามอัตราภาษี ดังต่อไปนี้
 • งินได้ 150,001 – 300,000 เสียภาษีอากรรายได้ 5%
 • จากจำนวนเงินเหมาะจะต้องนำไปคำนวณภาษีรายได้ที่จำต้องจ่ายต่อปี 290,000 บาท Sale Villas Phuket (RU) สามารถคำนวณภาษีรายได้ดังต่อไปนี้
 • ภาษีรายได้หักในที่จ่ายต่อปี = 290,000 x 5%) = 14,500 บาท
 • คำนวณภาษีหักในที่จ่ายทั้งสิ้น = ภาษีรายได้หักในที่จ่ายต่อปี (บาท) x ปริมาณปีครอง (ปี)
 • คำนวณภาษีหักในที่จ่ายทั้งผอง = 14,500 x 4
 • คำนวณภาษีหักในที่จ่ายทั้งสิ้น = 58,000 บาท

กรณีคนขายเป็นนิติบุคคลจะต้องเสียภาษีอากรรายได้นิติบุคคล

ในกรณีที่คนขายเป็นนิติบุคคลจะไม่ใช้การคำนวณภาษีรายได้หักในที่จ่ายตามกรรมวิธีการข้างต้น แต่ว่าให้คิดภาษีในอัตราร้อยละ 1 ของราคาตามท้องตลาดหรือราคาประเมินขึ้นกับราคาใดสูงยิ่งกว่า และไม่นำปริมาณปีที่ครอบครองเข้ามาใคร่ครวญคำนวณภาษีเลย

อ่านเพิ่มเติม: POOL VILLA PHUKET. SALE VILLA. Villas Phuket. Phuket Property. Pool Villa.