สินเชื่อบ้าน ปี 64

สินเชื่อบ้าน ปี 64 จากธนาคาร ออมสิน

สินเชื่อบ้าน ปี 64 จากมาตรการควบคุมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารชาติ ทำให้ธนาคารพาณิชย์ควรต้องปล่อยสินเชื่ออย่างรัดกุมเยอะขึ้นทำให้คนไม่ใช่น้อยโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงสินเชื่อบ้านได้ยากขึ้น ฉะนั้น แบงค์ของภาครัฐ ก็เลยแปลงเป็นตัวเลือกของคนซื้อ โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อย ที่เข้าถึงสินเชื่อ หรือกู้บ้านได้ยาก

โดยเดี๋ยวนี้ทางแบงค์เมืองอย่างธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บ้านสไตล์ญี่ปุ่น (ธนาคารอาคารสงเคราะห์) แล้วหลังจากนั้นก็ได้ออกสินเชื่อบ้านออมสิน สินเชื่อบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มาตรการรวมทั้งแพ็กเกจที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีรายได้ไม่สูงมากเท่าไรนัก แล้วก็พ่อค้าแม่ค้าได้เข้าถึงสินเชื่อบ้าน หรือกู้บ้านได้ง่ายมากขึ้น ผ่านมาตรการต่างๆดังนี้

สินเชื่อบ้าน DREAM HOMES BY GHB

สินเชื่อบ้าน Dream Homes by GHB หรือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อซื้อที่ดินพร้อมตึก หรือห้องเช่า หรือเพื่อก่อสร้างตึก หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมก่อสร้างอาคาร

ช่วงเวลาผ่อน

– ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับช่วงเวลาที่ขอกู้จำต้องไม่เกิน 70 ปี ละเว้น กรณีเจ้าหน้าที่รัฐตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆที่แก่ปลดเกษียณมากยิ่งกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้ เมื่อรวมกับตอนที่ขอกู้จำเป็นต้องไม่เกิน 75 ปี

ยื่นคำขอกู้และอนุมัติตั้งแต่วันนี้-30 มิ.ย. 2564 ทำนิติกรรมข้างในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 (ดังต่อไปนี้แบงค์สงวนสิทธิ์ในการกำหนดช่วงหมดโครงการก่อนกำหนด ถ้าหากแบงค์ให้สินเชื่อเต็มวงเงินของแผนการแล้ว)

สินเชื่อบ้าน ปี 64

อัตราดอกเบี้ย

ปีอัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1-3= 3.25% ต่อปี
ปีที่ 4-5= 4.15% ต่อปี
ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญา 
– กรณีลูกค้าสวัสดิการ= MRR – 1.00% ต่อปี
– กรณีลูกค้ารายย่อย= MRR – 0.50% ต่อปี

คุณสมบัติ/เอกสารที่ใช้สมัคร

ราษฎรปกติที่แก่ไม่เกิน 55 ปี รวมถึง ขายวิลล่าจังหวัดภูเก็ต ขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยโดยกู้ร่วมกับลูกที่บรรลุนิติภาวะหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะที่แก่ตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

– ไม่มีเรื่องราวผ่อนส่งสินเชื่อที่อยู่ที่อาศัยกับ สินเชื่อบ้าน กรุงศรี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และสถาบันการเงินอื่น

– ลูกที่กู้ร่วมจำเป็นจะต้องไม่มีภาระผูกพันกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเงิน เพื่อการศึกษาเล่าเรียน (กขั้น.) หรือกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาวิจัยที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรมโรงงานอุตสาหกรรม)

สินเชื่อบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สินเชื่อบ้าน นิว โฮม

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ออกสินเชื่อบ้าน นิว โฮม (New Home) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมตึกหรือแฟลต โดยหลักการันตีที่เอามาขอกู้จำเป็นจะต้องไม่เคยโอนกรรมสิทธิ์เปลี่ยนมือมาก่อน (บ้านมือชั้นยอด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

– วงเงินกู้ตั้งแต่ 1.5-2.5 ล้านบาท
– ช่วงผ่อนไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับตอนที่ขอกู้จำเป็นที่จะต้องไม่เกิน 70 ปี เว้นเสียแต่ กรณีเจ้าหน้าที่รัฐตุลาการ อัยการ ขายบ้านจังหวัดภูเก็ต หรืออื่นๆที่แก่ปลดเกษียณ มากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับขณะที่ขอกู้จำต้องไม่เกิน 75 ปี
– อัตราค่าดอกเบี้ย (เฉลี่ย 3 ปีแรก อยู่ที่ 2.97%)

สินเชื่อบ้าน ปี 64
ปีอัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1– เดือนที่ 1-6 = 1.99% ต่อปี
– เดือนที่ 7-12 = 2.80% ต่อปี
ปีที่ 2MRR – 3.15% ต่อปี
ปีที่ 3MRR – 2.65% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา– กรณีลูกค้าสวัสดิการ = MRR – 1.00% ต่อปี
– กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป = MRR – 0.50% ต่อปี

ยกตัวอย่าง ถ้ากู้ 1.5 ล้านบาท เงินงวดเริ่มเพียงแต่ 5,200 บาทต่อเดือน

ขณะยื่นคำขอกู้และอนุมัติตั้งแต่วันนี้-30 มิ.ย. 2564 แล้วหลังจากนั้น ขายบ้านภูเก็ต ก็ทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 เดือนกรกฎาคม 2564

บ้านล้านข้างหลัง เฟส 2 กู้ 1.2 ล้าน ผ่อนเดือนละ 4,000 บริษัท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เตรียมพร้อมเสนอแนวทาง ล้านด้านหลังระยะที่ 2 เพื่อช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยรวมทั้งปานกลาง ได้มีบ้านเป็นของตัวเองในระดับราคาที่ควรและไม่เป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากไม่น้อยเลยทีเดียว

โดยเนื้อหาแผนการบ้านล้านข้างหลังระยะที่ 2 พื้นฐาน มีดังนี้

– วงเงินสินเชื่อราว 30,000-50,000 ล้านบาท
– ราคาบ้านไม่เกิน 1.2 ล้านบาท
– อัตราค่าดอกเบี้ยคร่าวๆ 2% โดยวงเงินผ่อนชำระอยู่ที่ 4,000 บาทต่อเดือน
– อัตราผ่อนชำระคงเดิม 10 ปี
ดังต่อไปนี้ จะมีการเสนอแผนการให้คณะกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไตร่ตรองอนุมัติ ก่อนเสนอห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) เห็นชอบต่อไป คาดว่าจะเริ่มโครงการได้ในทันทีทันใดด้านหลัง คณะรัฐมนตรี เห็นดีเห็นชอบ หรือหลังจากโครงงานบ้านล้านด้านหลังระยะต้นจบในสิ้นเดือนเดือนธันวาคม 2564

เอกสารเฉพาะบุคคล

– บัตรประชาชน/บัตรเจ้าหน้าที่รัฐ
– ทะเบียนสำมะโนครัวฉบับเจ้าของบ้าน
– สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร (ถ้าเกิดมี)
– สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล (ถ้าเกิดมี)
– สำเนาบัตรประชาชนคู่ครอง (หากมี)

สินเชื่อบ้าน ปี 64

เอกสารด้านการเงิน

พนักงานประจำ

– ใบรับรองเงินเดือน
– สลิปค่าตอบแทนรายเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนไป 3 เดือน
– สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 6 เดือน
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

– สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะด้านการเงินอื่นๆ จำหน่ายขายบ้านภูเก็ต (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
– สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
– หลักฐานการเสียภาษีอากรรายได้
– ภาพถ่ายธุรกิจ
– สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
เอกสารหลักประกัน

– สำเนาข้อตกลงจะซื้อจะขาย/คำสัญญามัดจำ/สัญญาเช่า บ้าน ซื้อการเคหะแล้วก็ใบรับรองยอดยังเหลือ (กรณีซื้อ)
– หลักฐานการเป็นเจ้าของตึก
– สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
– สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือเจ้าของห้องเช่า/อช.2 ทุกหน้า
– เอกสารสิทธิ์ก่อสร้าง/เพิ่มเติม
– แบบแปลน
– ใบคาดคะเนก่อสร้าง/สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
หมายเหตุ ** แบงค์ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เสริมเติม เพื่อใช้ประกอบตรึกตรองการให้สินเชื่อของแบงค์ **

ยื่นคำขอกู้รวมทั้งทำนิติกรรมตั้งแต่วันนี้ 1 เดือนธันวาคม 2563-30 เดือนธันวาคม 2564 (ดังนี้ แบงค์สงวนสิทธิ์สำหรับเพื่อการระบุช่วงเวลาจบแผนการก่อนที่จะครบกำหนด แม้แบงค์ให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงงานแล้ว เหตุเพราะมีวงเงินจำกัด ตั้งเงื่อนไขการให้วงเงินลูกค้าที่ทำนิติกรรมก่อนได้สิทธิก่อน)